BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

YES! je gaat mee met de neurotransmittersreis! Toch fijn als je even onderstaande algemene voorwaarden goed leest. Tot snel!

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
2. Bij het voldoen van de aanbetaling (€400) heb jij je plekje bemachtigd. Uiterlijk 4 weken voor start van de reis dient ook het restbedrag betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling heeft Onada het recht de reservering te laten vervallen.
3. Inschrijving is pas definitief na de aanbetaling.
4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
6. Bedrag volledig betaald betekent geen restitutie bij afmelding zonder gegronde redenen. Enkel bij overmacht, bijvoorbeeld bij een positieve Covid test vlak voor de heenreis van NL naar Spanje, wordt op vertoon van de positieve test het volledige bedrag terugbetaald. 
7. Het maken van een reis is op basis van eigen verantwoordelijkheid. Mocht er dus Covid worden opgelopen tijdens de reis is Onada niet verantwoordelijk voor enige bijkomende kosten of lichamelijk/mentaal letsel. Wel kijken we natuurlijk altijd met je mee hoe we je het beste kunnen helpen mocht deze situatie zicht voordoen. 
8. Onada heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers (minimaal 6), ziekte van de organisator of overmacht (zoals Covid/lockdown). In geval van annulering door Onada heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Onada zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites. Het programma en dus wat te verwachten is bekend. 
2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Onada is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3. Onada is niet aansprakelijk voor het oplopen van Covid-19 en daarbij behorende extra kosten en/of ziekte/letsel van de deelnemer. Bij het meedoen aan deze reis is deelnemer zich goed bewust wat zijn eigen risico’s hierin zijn. Dit geldt ook voor mede deelnemers in de groep en kamergenootjes. Mocht iemand in lockdown moeten volgen we de regels gesteld door hotel Terazza. 
4. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Onada (lize@onada.nl). De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
2. Meldt voorafgaande aan de activiteit altijd aan de docent/coach/trainer als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan hij/zij het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. Onada heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat. Onada zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanging. 

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Onada is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3. Onada heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
4. Volg ten alle tijden de Corona regels van het land/regio waar je bent. Bijvoorbeeld: mondkapjes op in binnenruimtes. 
5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Onada niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Onada. 
6. Tijdens het verblijf worden deelnemers per 2tal ingedeeld in de hotelkamers. Onada snapt dat er verdeelde meningen zijn rondom gevaccineerd of niet gevaccineerd. Echter blijft dit een privé kwestie en hoeft dit niet geopenbaard te worden door de deelnemer mocht hij/zij zich daar niet comfortabel bij voelen. Daarbij is respect voor ieder zijn eigen beslissing zeer hoog en stellen we het op prijs als daar tijdens de reis geen enkele uitsluiting bij wordt bevonden. Alle activiteiten vinden dus ook gewoon als één groep plaats. Mocht je dit toch niet fijn vinden meld je dan bij Lize Matser (lize@onada.nl) en dan kijken we enkel en alleen bij de kamerindeling hoe we dit zo goed mogelijk kunnen indelen. Dit geeft echter geen garantie dat kamerindeling 100% naar eigen wens verloopt. Onada vraagt hierin ook flexibiliteit en vooral respect naar elkaar en eigen meningen toe. Mochten we er toch niet uitkomen, neem contact op, dan gaan we regelen dat je tegen meerprijs een eigen kamer bemachtigd. 

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

Tot in Spanje!

Liefs, Lize Matser